Ekonomi

Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

Önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’de kamu fonlarının kullanılacağı öncelikli sektörler ve projeler belirlendi.

Türkiye kamu yatırım haritası çizildi

2022-2024 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne göre, kamu yatırımlarının artmasına katkı sağlayacak, özel sektör yatırımlarını destekleyecek, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıracak projeler ile makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere öncelik verilecektir.

DOĞALGAZ ALT YAPI PROJELERİ İÇİN BİR İLK

Yeterli düzeyde doğal gaz rezervlerinin oluşturulmasını sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğal gaz kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilecektir.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ ÖNCELİK

Madencilik sektöründe enerji ve imalat sanayisine katkı sağlayan üretim projeleri ile kömür, ham petrol, doğalgaz ve jeotermal arama ve üretim projeleri ile rezervleri tükenen ve güvenliğin sağlanması açısından önem arz eden madenlere öncelik verilecektir. tedarik..

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Bölgesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde endüstriyel altyapı projeleri, sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programında yer alacaktır.

Enerji sektöründe, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik arz-talep analizine dayalı yatırımlar ile yenilenebilir kaynakların sisteme entegre edildiği iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir.

Türkiye kamu yatırım haritası #1 çizilmiş

LOJİSTİK MERKEZLERİN STANDARTLARINI YÜKSELTİN

Merkezler ve lojistik üsler inşa etmek için öncelik Demiryolu yatırımlarında Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile demiryolu inşaatı ve sinyalizasyon işleri ile ilgili işler ikinci hat Mal merkezlerine bir bağlantı hattının yapılması ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.

Doğu Akdeniz’in ana konteyner limanı olan Filyos limanının ve Çandarlı limanının tamamlanmasına denizcilik yatırımlarında en yüksek öncelik verilecektir.

Lojistik yatırımlarında Çukurova bölgesi, Batı Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere mevcut ve mevcut lojistik merkezlerin standartları yükseltilecektir. Türkiye Lojistik Ana Planı’nın sonuçları dikkate alınarak lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Türkiye'nin 2 numaralı kamu yatırımının haritası çizildi

TURİST ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI PROJELERİNE KATKI

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi anlayışıyla tasarlanan projelere öncelik verilecektir.

Yeni konut inşaat tekliflerinde Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki güvenlik teşkilatı projelerine öncelik verilecektir.

Türkiye #3 Kamu Yatırım Haritası Çizildi

BÖLGESEL SAĞLIK FARKLILIKLARINI AZALTMAYA YÖNELİK PROJELER BİRİNCİ OLACAK

Sağlık sektöründe, önleme ve birinci basamak projeleri, fiziki uygulaması yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanmış birimlerin ekipman ihtiyacına ilişkin projeler, deprem güçlendirme projeleri ve bölgesel farklılıkları azaltan projeler ilk etapta kamu yatırımı alacak.

GÜVENLİK HİZMETİNDE YATIRIM YAPILACAK

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere öncelik verilecek, sınır güvenliği projeleri, terör, uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye katkı sağlayacak projeler.

Türkiye kamu yatırım haritası #4 çizilmiş

SUDA KAYIP SIZDIRILMASINI ÖNLEME ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan ana su temini projelerinden depolamalı ve depolamasız, tamamlanmış veya inşaatı devam eden su iletim tesislerinin yapımına öncelik verilecektir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinden, su kayıp oranı %50’yi geçmeyen, nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelere öncelik verilecektir.

İŞ KAZALARI İÇİN SİSTEM KURULACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetimine sürdürülebilir model yaklaşımı hakim olacak ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı bir şekilde izlenmesini sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü programlarının daha etkin kullanılması, dezavantajlı kadınların, gençlerin ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımının ve işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Düzensiz Göçle Mücadele

Göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumlarının belirlenmesine yönelik göç veri sistemleri ve araştırma projelerinin geliştirilmesine öncelik verilecektir.

Yasadışı göçle mücadele alanında tehcir merkezleri ve sığınma evlerinde yapılacak yatırımlarda mevcut yatırımların tamamlanması öncelikli olacak, ancak mevcut imkanlarla çözüme kavuşturulamayacağı durumlarda yeni proje önerisi sunulacaktır. Bu projelerde göç yolları üzerindeki voyvodalıklara öncelik verilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu