Ekonomi

BDDK: Bankacılık sektöründe yeni bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz

BDDK CEO’su Akben, finansal entegrasyonu artırmaya ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya yönelik yeni düzenlemeler hazırladıklarını açıkladı.

BDDK: Bankacılık sektöründe yeni düzenlemeye hazırlanıyoruz

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Finansın Geleceği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bankacılık sektörünün ekonominin ve finansal piyasaların en önemli unsurlarından biri olduğunu hatırlattı.

“EKONOMİYLE İLGİLENEN BANKACILIK GELİŞİMİ”

Bankacılık sektörünün gelişiminin finansal piyasalar ve genel olarak ekonomi ile yakından ilgili olduğunu ifade eden Akben, şunları kaydetti:

“Bankacılık işi geçmişten günümüze önemli değişiklikler geçirdi ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren devam eden küreselleşme süreci nedeniyle bankacılık faaliyetleri uluslararası hale gelmek zorunda kalmıştır. Makroekonomik döngünün belirli dönemlerinde bankacılık kuralları ve düzenlemeleri gevşetilmiş ve belirli dönemlerde sıkılaştırılmış, bunun sonucunda dünya genelinde bankacılık düzenlemeleri neredeyse standart bir yapıya kavuşmuştur.Türk bankacılık sektörü olarak yasal bir altyapıya sahip olduk. uzun süredir uluslararası standartlar ve düzenlemeler doğrultusunda. Ayrıca sektörümüz güçlü bir sermaye yapısına, nitelikli personele ve yetkin iş gücüne sahip olup, risk yönetimi altyapısına sahiptir, bu özellikleri sayesinde bankalarımız reel sektöre katkı sağlamakta, istihdam yaratmakta ve ekonomik büyümeyi desteklemektedir. bugün bankacılık sistemi reel ekonomi için çok daha önemli hale geldi” dedi.

“GENEL EKONOMİYİ ETKİLEYECEK İKİ ÖNEMLİ KALKINMA SÜRECİ”

Bankaları, finans sektörünü ve dolayısıyla tüm ekonomiyi etkileyecek iki önemli gelişme süreci olduğunu kaydeden Akben, ilkinin internet ve diğer bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan yeni finansal yeniliklerle ilgili olduğunu, dünyanın her yerinde finans ve bankacılık hizmetlerinin bu süreçten geçtiğini söyledi. hızla dijital kanallara taşınıyor.

BDDK

“FİNANSAL İNOVASYONU DESTEKLEYEN YENİ BİR YÖNETMELİK HAZIRLAYACAĞIZ”

Akben, BDDK olarak son yıllarda ivme kazanan dijital dönüşümün hızına uygun bankacılık düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

“Mart 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan bilgi sistemleri ve e-bankacılık hizmetlerine ilişkin yönetmeliğin son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm sonrası düzenlememize öncülük ettiğini söyleyebilirim. Yine yönetmelik kapsamında yenilikçi bir yaklaşım benimsedik. elektronik bankacılık hizmetleri alanında dünyaya, bankaya ve müşteriye örnek teşkil edebilecek bu düzenleme, bankalarımızın bilişim sistemlerini ve elektronik bankacılık hizmetlerini güvenli ve kesintisiz bir şekilde uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. finansal hizmetlerde dijitalleşme ve hizmet ağı teknolojisi geliştikçe finans sektöründeki iş modelleri ve mimari yapılar köklü bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir.

“FİZİKSEL BELGE” VE “MOSKOVA İMZASI” KULLANIMINI AZALTMAK AMACI

Akben, 2019-2023 11. Kalkınma Planı’nın, Cumhurbaşkanlığı Programında da yer alan bu hedef doğrultusunda, finans kuruluşlarının müşterileriyle yaptığı işlemlerde “fiziki belge” ve “ıslak imza” kullanımını sınırlamayı hedeflediğini belirtti. Yıllık 2020 de Bankacılık Kanunu’na dahil edilmiştir. Mayıs 2021 itibariyle

BDDK

“BÖLÜMSİZ BANKALARIN ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEDİK”

Çalışma kuralları sadece dijital kanalları destekleyen şubesiz bankalar tarafından belirlenir. Yakın zamanda “Dijital Bankaların Çalışma Esasları ve Bankacılık Hizmetlerinin Modellenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlayıp yayınladıklarını anlatan Akben, “Düzenlemelerde tüketicilerin yeni hizmetlere uyum sağlamaları ve veri paylaşımı konusunda kendilerini güvende hissetmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. yapacağız..” dedi.

“MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNDE CİDDİ İYİLEŞTİRMELER”

BDDK CEO’su Akben, Mayıs 2020’de yürürlüğe giren Çağrı Merkezi Yönetmeliği ile banka çağrı merkezi hizmet düzeyinin ölçülmesinin ve hizmet kalitesinin belirlenmesinin düzenleme kapsamına alındığını, Müşteri Şikayetlerinde önemli iyileşme gözlemlendiğini söyledi.

“SİBERGÜVENLİK ALANINDA ZORUNLU DİJİTAL ADIMLAR ALINMIŞTIR”

Tüm bu araştırmalarla finans sektörünün gelişimi için inovasyonu teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade eden Akben, şunları kaydetti: “Bu süreçte siber güvenlikte dijitalleşmenin gerektirdiği kapsamlı adımları atmaya ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. BDDK olarak, bankalarımızın bilgi sistemlerinin düzenlenmesi, uzaktan tanımlamanın düzenlenmesi ve dijital bankacılığın düzenlenmesine yönelik çalışmalarla finansal kuruluşların düzenleyici ve denetleyici çerçevesini güçlendirmeyi ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip bir finans sektörü oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Amacımız yaratmak” dedi. dedi.

Akben, bankacılık ve finans sektörünün geleceğini derinden etkileyecek bir diğer konunun da sürdürülebilir kalkınma alanındaki gelişme olduğuna dikkat çekti, “Sürdürülebilir kalkınma kavramı, iklim değişikliği ve sonuçlarıyla mücadeleye yönelik bir dizi çevresel, sosyal ve yönetim yaklaşımını ifade eder. Sürdürülebilir kalkınmanın en temel göstergesi karbondioksit emisyon faktörlerinin azaltılmasıdır. Bunun için sanayi, enerji, tarım ve ulaşım gibi bazı sektörlerin büyük ölçekli bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Avrupa Yeşil Anlaşması ve Karbon Sınırı Tüzüğü gibi uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelerle şekillenen bu süreçte bankacılık sektörü de önemli bir rol oynayacak” dedi. dedi.

BDDK

“ÜLKEMİZİN TÜM KURULUŞLARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SÜRECİNİ BAŞARIYLA AŞACAĞINA TAMAMEN İNANIYORUM”

Sürdürülebilir ekonomiye geçişin reel sektör için olduğu kadar finans sektörü ve kamu sektörü için de çok zor ve sıkıntılı geçeceğinin anlaşılır olduğunu anlatan Akben, şunları kaydetti: “Bankacılık ve finans sektörümüzün nitelikli iş gücü ve gelişmiş teknolojik altyapı olmak üzere iki önemli avantajı var. Aslında finansal kurumlarımız bu tür değişikliklere hızla uyum sağlayabildiklerini geçmişte defalarca göstermiştir. , Ülkemizin tüm kurumlarıyla bu sürdürülebilir kalkınma sürecini başarıyla atlatacağına inancım tamdır” dedi. dedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu